Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 346/2019 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ για το έτος 2020

Accessibility
Κλείσιμο