Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 345/2017 – Αποδοχή μεταβίβασης της περιουσίας του καταργηθέντος ΝΠΙΔ με την επωνυμία « Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας και Παραχώρηση κατά χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο Υπ. ΕΣ/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/πυροσβεστικό σώμα

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 344/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.
December 27, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 346/2017 – Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία «ΤΑΡΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ – CATERING»
December 27, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 345/2017 – Αποδοχή μεταβίβασης της περιουσίας του καταργηθέντος ΝΠΙΔ με την επωνυμία « Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας και Παραχώρηση κατά χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο Υπ. ΕΣ/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/πυροσβεστικό σώμα

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 345/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο