Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 342/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Accessibility
Κλείσιμο