Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2020 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 1/2020 απόφασης Κοινότητας Καρυοχωρίου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος στον σύλλογο «Κίνηση πολιτών για την μετεγκατάσταση και την απαλλοτρίωση της ΤΚ Καρυοχωρίου».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2020 – Ορισμός δικαιούχου και προσδιορισμός αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
September 2, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2020 – Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής επιχείρησης Αθλητισμού ( ΔΕΑΠ ) και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε Ευθύνη
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2020 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 1/2020 απόφασης Κοινότητας Καρυοχωρίου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος στον σύλλογο «Κίνηση πολιτών για την μετεγκατάσταση και την απαλλοτρίωση της ΤΚ Καρυοχωρίου».

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο