Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 341/2018 – Έγκριση των υπ’αριθ. 52 &58 Αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή – ανακύκλωση άχρηστου υλικού 11ου και 8ου Δημ. Σχολείων Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 340/2018 – Κατάργηση θέσης Περιπτέρου επί των οδών 25ης Μαρτίου και Πτολεμαίων γωνία
March 5, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 342/2018 – Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις προωθούμενες διατάξεις για την λειτουργία των Μουσικών Σχολείων
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 341/2018 – Έγκριση των υπ’αριθ. 52 &58 Αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή – ανακύκλωση άχρηστου υλικού 11ου και 8ου Δημ. Σχολείων Πτολεμαΐδας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 341/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο