Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 339/2018 – Αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Πολιτικής Γης για παραχώρηση 30 στρεμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή Καμένα – Τσέσμα της Τοπικής Κοινότητας Φούφα.

Accessibility
Κλείσιμο