Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 336/2018 – Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο