Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2018 – Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων α) Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( Κτίριο ΙΕΚ ) και β ) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Διάταξη Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ερμακιάς
March 5, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 334/2018 – Έκδοση άδειας διενέργειας ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΏΝ – ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΑΙΓΝΊΩΝ
March 5, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2018 – Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων α) Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( Κτίριο ΙΕΚ ) και β ) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 333/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο