Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 332/2017 – Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων σπουδαστών του ΙΕΚ στο Δήμο Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο