Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση Δ.Σ επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 28, MW στη θέση Μαγούλα των Κοινοτήτων Βλάστης και Αρδασσας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2021 – Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
August 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 34/2021 – Καθορισμός Αρδευτικής Περιόδου & Σύσταση θέσεων Υδρονομέων Διανομής νερού έτους 2021.
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση Δ.Σ επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 28, MW στη θέση Μαγούλα των Κοινοτήτων Βλάστης και Αρδασσας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 33/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο