Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 330/2019 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020.

Accessibility
Κλείσιμο