Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 330/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων ΤΚ Περδίκκα» με αριθμ. μελέτης 23/2016.

Accessibility
Κλείσιμο