Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 329/2019 – Έγκριση απόφασης Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Αναρράχης στους τρεις συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 328/2019 – Υπεισεύλευση εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.
January 29, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 330/2019 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020.
January 29, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 329/2019 – Έγκριση απόφασης Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Αναρράχης στους τρεις συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 329/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο