Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 329/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα ύδρευσης στο Δ. Μουρικίου» με αριθμ. μελέτης 35/2008.

Accessibility
Κλείσιμο