Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 328/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΔ Καρυοχωρίου Δήμου Αγίας Παρασκευής» με αριθμ. μελέτης 68/2008.

Accessibility
Κλείσιμο