Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 325/2019 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων : α) « ΑΝΑΚΑΤΑΣΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και β) « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2019 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας
January 28, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 326/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας »
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 325/2019 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων : α) « ΑΝΑΚΑΤΑΣΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και β) « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 325/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο