Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 321/2017 – Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση – μετατόπιση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ και εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 319/2017 – Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2017
November 29, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2017 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στο ΟΕΚ Πενταβρύσου
November 29, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 321/2017 – Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση – μετατόπιση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ και εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 321/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο