Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 17044/9-1-2014 ΑΕΠΟ του έργου Αιλοκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Βέρμιο, Δήμων Βέροιας , Νάουσας και Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 4685/20.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2021 – Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 148/2020 ΑΔΣ που αφορά την αύξηση ωραρίου κατά μία (1) ώρα των απασχολούμενων καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας.
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2021- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικoνομικό Έτους 2021 ( 26/2021 )
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 17044/9-1-2014 ΑΕΠΟ του έργου Αιλοκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Βέρμιο, Δήμων Βέροιας , Νάουσας και Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 4685/20.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο