Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 314/2017 – Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016.

Accessibility
Κλείσιμο