Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 313/2017 – Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Γαλάτειας»

Accessibility
Κλείσιμο