Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 312/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός νέων Κοιμητηριών».

Accessibility
Κλείσιμο