Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 311/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο