Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 310/2018 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ ’ Τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου μας

Accessibility
Κλείσιμο