Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 309/2017 – Έγκριση του 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για το έργο- «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» με αριθμ. μελέτης 48/2009.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 308/2017- Κατάταξη Δημοτικών και Κοινοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
November 20, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 310/2017- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αριθ. μελέτης 11/2017.
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 309/2017 – Έγκριση του 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για το έργο- «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» με αριθμ. μελέτης 48/2009.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 309/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο