Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 307/2018 – Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών

Αρ. Απόφαση Δ.Σ. 306/2018 – Εκμίσθωση αποθήκης που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 307/2018 – Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 307/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο