Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 305/2017- Αποδοχή ποσού 24.799,01 € για το έργο Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης έργου.

Accessibility
Κλείσιμο