Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 304/2018 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

Accessibility
Κλείσιμο