Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 302/2018 – Αποδοχή ταμειακού υπολοίπου και τακτοποίησης οικονομικών εκκρεμοτήτων του ΝΠΙΔ Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο