Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 302/2017 – Τροποποίηση των υπ’ αριθ. τις 271/2016, την 210 & 211/2017 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τρόπο εκτέλεσης έργων από πρόχειρο διαγωνισμό σε απ’ ευθείας ανάθεση.

Accessibility
Κλείσιμο