Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2020 – Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατική αξία έως 2.500€.

Accessibility
Κλείσιμο