Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2018 – Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθοσμάτων εντός του πάρκου που βρίσκεται επί των οδών Μακεδονομάχων και Θεολογίδη .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 29/2018 – Διαγραφή προστίμου για παράβαση νόμου ζώων συντροφιάς.
July 5, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 31/2018 – Κανονισμός ωραρίου παράτασης λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Εορδαίας.
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2018 – Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθοσμάτων εντός του πάρκου που βρίσκεται επί των οδών Μακεδονομάχων και Θεολογίδη .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο