Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 300/2017- Συμμετοχή του Δήμου μας στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2017

Accessibility
Κλείσιμο