Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 299/2018 – Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση τριμελούς Διοικούσας επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ)

Accessibility
Κλείσιμο