Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 297/2018 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Συντήρηση Αμφιθεάτρου ΤΚ Μεσοβούνου., β) Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας και Συντήρηση Π.Σ και Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδος.

Accessibility
Κλείσιμο