Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 296/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Συντήρηση 1ου δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο