Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 295/2017 – Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών – Έγκριση δαπάνης αποβιώσαντος τέως Δημάρχου .

Accessibility
Κλείσιμο