Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2018 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. »

Accessibility
Κλείσιμο