Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 293/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας» με αριθμ. μελέτης 20/2016.

Accessibility
Κλείσιμο