Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 292/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας» με αρ. μελ. 21/2017.

Accessibility
Κλείσιμο