Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 292/2017 – Αποφασίσθηκε η διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων

Accessibility
Κλείσιμο