Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 291/2017 – Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

Accessibility
Κλείσιμο