Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 32/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση παροχής έκπτωσης στα τιμολόγια των Σχολικών Κτιρίων Α/βάθμις και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2017 – Έγκριση ισολογισμού – Απολογισμού οικ. Έτους 2016
November 20, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 296/2017 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 32/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση παροχής έκπτωσης στα τιμολόγια των Σχολικών Κτιρίων Α/βάθμις και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο