Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 289/2018 – Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 6/2016.

Accessibility
Κλείσιμο