Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 289/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Αύλειου χώρου ΕΑΚ Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 22/2011.

Accessibility
Κλείσιμο