Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 288/2017 – Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς» με αριθμό μελέτης 21/2013.

Accessibility
Κλείσιμο