Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 287/2018 – Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 5/2016.

Accessibility
Κλείσιμο