Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 287/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου »

Accessibility
Κλείσιμο