Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 286/2018 – Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Περίφραξης Κοιμητηρίων ΤΚ Δροσερού» με αριθμό μελέτης 16/2017.

Accessibility
Κλείσιμο