Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 286/2017 – Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ » με Αναθεώρηση

Accessibility
Κλείσιμο