Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 285/2018 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 13/2017.

Accessibility
Κλείσιμο